Friday, April 09, 2010

...Renungan Di Pagi Jumaat...

Doa adalah jalinan hebat yang menghubungkan hamba dengan pencipta .Doa juga adalah pengakuan terhadap kelemahan dan kekurangan diri sebagai makhluk Allah . Ia juga adalah perisai yang boleh menghindarkan bala dan musibah .

Doa yang Indah ...

* Aku meminta kepada Allah untuk menyingkirkan penderitaanku .
Allah menjawab , Tidak ... itu bukan untuk Ku singkirkan , tetapi agar kau mengalahkannya .

* Aku meminta kepada Allah untuk menyempurnakan kecacatanku ,
Allah menjawab , Tidak ... Jiwa adalah sempurna , badan adalah sementara .

* Aku meminta kepada Allah untuk menghadiahkanku kesabaran ,
Allah menjawab , Tidak ... Kesabaran adalah hasil daripada kesulitan ; itu tidak dihadiahkan , ia harus dipelajari .

* Aku meminta kepada Allah untuk memberiku kebahagiaan ,
Allah menjawab , Tidak ... Aku memberimu berkat . Kebahagiaan adalah bergantung kepadamu .

* Aku meminta kepada Allah untuk menjauhkan penderitaan .
Allah menjawab , Tidak ... Penderitaan menjauhkanmu daripada perhatian duniawi dan membawamu dekat kepada Ku .

* Aku meminta kepada Allah membantuku mengasihi orang lain , sebagaimana Engkau mengasihiku , Allah menjawab , akhirnya engkau mengerti . HARI INI ADALAH MILIKMU JANGAN SIA-SIAKAN . Bagi dunia kamu mungkin hanyalah seseorang , tetapi bagi seseorang kamu adalah dunianya ...

Allah menerima Doa hambanya melalui tiga cara iaitu ...

1- Diperkenankan doanya ketika di dunia dengan di berikan apa sahaja hajatnya .

2- Doanya sudah diperkenankan tetapi hajatnya itu di simpan dan akan diberikan di akhirat kelak.

3- Doanya sudah diperkenankan tetapi bukan dengan diberikan apa yang diminta , tetapi dengan cara diselamatkan dirinya daripada bala bencana .

( Hadith riwayat Abi Hurairah ) 

No comments: